Servicii complementare

Policlinica Medica este în colaborare cu SYNEVO Cluj şi BIOCLINICA Timişoara pe domeniul analizelor medicale de laborator

Policlinica Medica în colaborare cu S.C. Euro Sell S.R.L. vă oferă consultanta şi servicii în următoarele domenii:

Protecţia Muncii conform HG 1425/2006:

  • Organizarea activităţii SSM
  • Efectuarea instructajelor privind SSM
  • Asigurarea materialelor informative

 

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Elaborarea, pe baza evaluării de riscuri, a Planului de prevenire şi protecţie

Consultanta în domeniul P.S.I.:


• Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
• Efectuarea instructajelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
• Asigurarea materialelor informative de prevenire.

Consultanta specializată în vederea implementării sistemelor de management al calităţii (conform familiei de standarde internaţionale SR EN ISO 9000),al mediului (conform familiei de standarde internaţionale SR EN ISO 14000), al securităţii şi sănătăţii în muncă (conform OHSAS 18001 :2004) sau a managementului integrat.